BICOM Body Check (BBC)

Tehnologija, na kateri sloni naprava BICOM Body Check (BBC), je bila razvita v Rusiji (oziroma takrat še Sovjetski zvezi) na oddelku za medicino Univerze v Omsku,  kot del vesoljskega programa. Ima oznako biomedicinske naprave, ki so jo razvijali več kot dvajset let. Številni raziskovalni timi so snemali frekvenčna nihanja posameznih organov pri številnih zdravih posameznikih različnih starosti, obeh spolov, ki so imeli tudi različno krvno skupino. Tako so oblikovali vzorec frekvenc nihanj posameznih zdravih organov za vsako posamezno starost, posebej za moške in posebej za ženske.

BBC je naprava za ocenjevanje in spremljanje funkcije organov in ne strukture telesa. Zato ga ne moremo primerjati z EKG,  CT, MRI ali UZ preiskavo. Gledano tehnično, gre za merjenje magnetnega vektorskega potenciala (Ā), na katerega so živi organizmi še posebej občutljivi. Polje Ā je pravokotno na pogosteje obravnavano gostoto magnetnega polja B in je, gledano s fizikalnega vidika, tisto, kar poganja električni motor.

Uporabnik BICOM Body Check namesti posebne slušalke, preko katerih se v telo projecirajo posebni signali. Ti so ne-zvočni, saj so frekvence precej višje, kot bi jih lahko zaznalo človeško uho. Telo se na vhodne frekvence odzove, kar s posebnimi senzorji v slušalkah zaznamo. Odziv se v posebnem računalniškem programu primerja z obširno knjižnico že znanih odzivov, na podlagi katerih lahko BICOM Body Check sklepa, kakšno je zdravstveno stanje uporabnika. BICOM Body Check v končni fazi ugotovi, katere BICOM terapije bi bile najbolj ugodne za pomoč trenutnemu zdravstvenemu stanju uporabnika. Opomniti velja, da je BICOM Body Check v prvi vrsti metoda za ugotavljanje prave terapije, šele nato naprava za diagnostiko. Na primer, za ugotavljanje prisotnosti rakavih celic v telesu zanašanje samo na BICOM Body Check ne zadošča, in so za to še vedno potrebni ustaljeni medicinski postopki. Pri BICOM Body Check gre za  pomoč terapevtu za ocenjevanje funkcionalnega stanja telesa, kot to izhaja iz gledanja tradicionalne kitajske medicine in pomoč pri načrtovanju nadaljnih terapij. Integracija tako konvecionalnih kot ne-konvencionalnih pristopov omogoča širši pogled na zdravstveno sliko in tako umogoča učinkovitejšo diagnostiko ter možnosti za nadaljne zdravljenje.

Bicom Body Check je naprava za ocenjevanje in spremljanje funkcionalnega stanja telesa.